Information Page of SAS Employee

Ing. Dominika Behunová - projects

International projects

* NanoMed - Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications
Nanopórovité a nanoštruktúrne materiály pre medicínske aplikácie
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Václavíková Miroslava PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Development of Magnetic Composites with Adjustable Hydrophobic and Hydrophilic Surface
Vývoj magnetických kompozitov s kontrolovaným hydrofóbnym a hydrofilným povrchom
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Václavíková Miroslava PhD.
Duration: 6.4.2017 - 31.12.2019


National projects

* Recovery of Selected Critical Minerals from Environmental Loads after Mining, Metallurgy and Coal-Fired Power Industry
Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Dolinská Silvia PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Projects total: 3

Note:
* cosolver