Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

International Cooperation

Japan Society for the Promotion of Science offers possibility for 1 candidate

5. 11. 2020 | 353 visits

Japan Society for the Promotion of Science

ponúka 1 voľné miesto

pre jedno až dvojročné postdoktorandské stážové pobyty pre vedeckých pracovníkov, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred nie viac ako 6 rokmi (najneskôr 2.4.2015).

Konečný termín podávania prihlášok na stážové pobyty JSPS je 31.1. 2021!!!!

Prihlášky sa podávajú na Odbor medzinárdnej spolupráce.

Stážové pobyty sú zamerané na prírodné, technické a spoločenské vedy. JSPS hradí pobytové náklady (spiatočnú letenku, mesačné vreckové vo výške 362,000 jenov, vzniknuté výdavky vo výške 200,000 jenov, cestovné poistenie). Podmienkou úspešnosti návrhu je pozvanie od japonského hostiteľa, ktorému predchádza dlhodobá spolupráca. Paralelnú prihlášku na JSPS podáva japonský hostiteľ.

Termíny podávania prihlášok na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV:

- najneskôr tri mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu 

Pobyt je nutné začať v termíne od 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021.

Žiadosti musia obsahovať tieto náležitosti:

 

- Originál vyplnenej a podpísanej prihlášky z JSPS (Postdoc Application Form for        2021)

- originál pozývacieho listu od japonskej inštitúcie (vzor priložený)
- originál odporúčacieho listu od terajšieho, resp. predchádzajúceho    zamestnávateľa

-  kópia PhD. diplomu (diplom nemusí byť oficiálne preložený) alebo - pokiaľ k dňu podania žiadosti titul PhD. ešte nebol udelený - list od vysielajúcej inštitúcie uchádzača s uvedením presného dátumu, kedy mu bude titul PhD. udelený.

Všetky dokumenty musia byť v angličtine, resp. v japončine

Odbor medzinárodnej spolupráce zašle prihlášku na JSPS a bude informovať uchádzačov o výsledkoch výberového konania.
Bližšie informácie Vám poskytne na odbore medzinárodnej spolupráce PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

(Kontakt: dolna@up.upsav.sk)