Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

International Cooperation

EU Missions - opening of the Call for Ideas

8. 9. 2020 | 135 visits

Dňa 1. septembra 2020 spustila Európska komisia výzvu na predkladanie nápadov pre budúce výskumno-inovačné misie EÚ. Výzva je určená pre všetkých občanov EÚ, ktorí majú záujem prispievať k vytváraniu zdravšej, ekologickejšej a odolnejšej Európy a podieľať sa na implementácií vybraných návrhov v misiám EÚ.

Cieľom misií EÚ je dosiahnuť riešenia pre niektoré z našich najväčších spoločenských výziev, ako sú rakovina, prispôsobenie sa klimatickým zmenám, zdravé oceány a vodné toky, klimaticky neutrálne mestá a zdravá pôda a potraviny. 

Európska komisia navrhuje a vytvára tieto misie v spolupráci s občanmi EÚ, aby zabezpečila, že misie zodpovedajú ich očakávaniam a potrebám. V rámci tohto procesu bola spustená interaktívna pilotná platforma, aby každý mohol predložiť svoje vlastné nápady a hlasovať za tie, ktoré sa mu najviac páčia. 

Možnosť predkladať návrhy a hlasovať bude otvorená do 14. septembra 2020 tu.

Výsledky najnovšej výzvy na predkladanie nápadov budú prezentované na online podujatí Európske dni výskumu a inovácií, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. až 24. septembra 2020. Na tomto podujatí odovzdajú misijné rady Európskej komisii aj odporúčania týkajúce sa ich záverečných misií. Vybrané misie budú oznámené na konci roka 2020 a spustené budú v priebehu roka 2021.

Viac o výskumno-inovačných misiách sa môžete dočítať v priložených informačných materiáloch.

 

Zdroj: SLORD