Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Národný štipendijný program Slovenskej republiky na podporu mobilít 2007/2008

24.9.2007, otvorené 3993-krát

 

Uzávierka na stipendia NŠP na letny semeter 2007/2008 - 15. 11. 2007.

Uzavierka plati ako pre slovenskych, tak aj pre zahranicnych uchadzacov.

Pre rok 2008/2009 budu platit nasledovne terminy uzavierky:
30. aprila 2008 - na akademicky rok 2008/2009
31. oktobra 2008 - na letny semeter 2008/2009

Blizsie informacie Vam posielame v letakoch a su zverejnene na www.stipendia.sk / www.scholarships.sk,

<> <>
V ramci NSP boli doteraz udelene stipendia a cestovne granty slovenskym doktorandom a vyskumnym pracovnikom nasledovnych ustavov SAV:

Archeologický ústav
Botanický ústav
Elektrotechnický ústav
Chemický ústav
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
Prognostický ústav
Slavistický ústav Jána Stanislava
Ústav biochémie a genetiky živočíchov
Ústav etnológie
Ústav experimentálnej endokrinológie
Ústav experimentálnej onkológie
Ústav geotechniky
Ústav molekulárnej biológie
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Ústav orientalistiky
Ústav polymérov
Ústav svetovej literatúry

V ramci NSP boli doteraz udelene stipendia zahranicnym doktorandom a vyskumnym pracovnikom na nasledovne ustavy SAV:

Archeologický ústav
Astromický ústav
Elektrotechnický ústav
Filozofický ústav
Fyzikálny ústav
Geografický ústav
Historický ústav
Chemický ústav
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra
Neurobiologický ústav
Parazitologický ústav
Slavistický ústav Jána Stanislava
Sociologický ústav SAV
Spoločenskovedný ústav
Ústav experimentálnej fyziky
Ústav experimentálnej onkológie
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Ústav materiálov a mechaniky strojov
Ústav materiálového výskumu
Ústav politických vied
Ústav polymérov
Ústav pre výskum srdca
Ústav slovenskej literatúry
Ústav svetovej literatúry
Ústav zoológie

Mgr. Kristina Sallerova
koordinatorka Narodneho stipendijneho programu SR

SAIA, n.o.
Nam. slobody 23
SK - 812 20 Bratislava 1
t: +421 2 544 11 426, 544 11 436
f: +421 2 544 11 429
www.saia.sk


Na odbore medzinárodnej spolupráce Ú SAV zabezpečuje agendu
Mgr. Zuzana Opatovská

e-mail: opatovska@up.upsav.sk