Aktuality

SAV podpísala dohodu o vedeckej spolupráci s Národnou akadémiou vied Kazašskej republiky

Spolupráca

11.9.2020, otvorené 407-krát

 

Podmienky vedeckej spolupráce medzi Národnou akadémiou vied Kazašskej republiky a Slovenskou akadémiou vied stanovuje Dohoda o vzájomnej vedeckej spolupráci. Dokument dnes na pôde SAV slávnostne podpísal predseda SAV Pavol Šajgalík za prítomnosti veľvyslanca Kazašskej republiky Romana Vassilenka. Prof. Murat Zhurinov, predseda Národnej akadémie vied Kazašskej republiky, podpísal dokument v Kazachstane.

Predmetom dohody sú najmä ciele, formy a možnosti vedeckej spolupráce. Dohoda by mala prispieť k intenzívnejšej výmene výskumných tímov či študentov. Stanovuje tiež podmienky ochrany práv duševného vlastníctva.

Dohodu uzavreli obe strany na päť rokov s automatickým predlžovaním na ďalších päť rokov.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Príloha

Predseda SAV Pavol Šajgalík podpísal text dohody v prítomnosti veľvyslanca Kazašskej republiky Romana Vassilenka
Príloha

Veľvyslanec Kazašskej republiky Roman Vassilenko a predseda SAV Pavol Šajgalík