Aktuality

Riziká pri exporte a ich analýzy

Vložil(a): S. Ščepán, 26.6.2019, videné 463-krát

 

V Bratislave sa 24. a 25. júna 2019 konalo stretnutie a konferencia Country Risk Specialist Meeting (CRSM), ktoré je jediným svojho druhu na svete. Stretlo sa viac ako sedemdesiat expertov na analýzu rizík krajín z celého sveta, ktorých združuje Bernská únia – vedúca organizácia poisťovateľov úverov a investícií.

Medzi pozvanými prednášajúcimi bol aj prof. Juraj Sipko z Ekonomického ústavu SAV, ktorý rozoberal nielen ekonomické trendy uplynulých rokov s vyústením do súčasnosti a blízkej budúcnosti, ekonomický rast Číny, riziká obchodných konfliktov a zavádzania colných bariér, ale aj proces globalizácie a deglobalizácie ekonomiky vo svete a v jednotlivých regiónoch. Pripomenul, že sme na prahu kritického obdobia pre celú našu civilizáciu, čelíme globálnym výzvam robotizácie, technologickým zmenám, progresu komunikačných možností a aj preto treba hľadať cesty ku kooperácii, nasledovania princípu strechy nad lokálnymi záujmami a vysvetlil aj prečo považuje za potrebnú reformu WTO - World Trade Organization.  

Podujatie CRSM bolo z obsahového hľadiska zamerané najmä na niekoľko záujmových regiónov, v ktorých pozorujeme zvýšenú dynamiku socioekonomického a politického vývoja (Latinská Amerika, Stredný východ, Juhovýchodná a Stredná Ázia). CRSM bolo podujatím na výmenu najaktuálnejších informácií a praktických skúseností k analýze rizikového profilu krajín. (spn)

Foto: Stano Ščepán

Príloha

Konferencia v Bratislave, vystúpenie prof. Juraja Sipka.