Aktuality

Medzinárodná konferencia o meraní – MEASUREMENT 2019

Vložil(a): A. Nozdrovická, 27.5.2019, videné 598-krát

 

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa v pondelok 27. mája začala 12. medzinárodná konferencia o meraní – MEASUREMENT 2019.

Organizátorom konferencie je Ústav merania SAV. Podujatie technicky sponzoruje Československá sekcia IEEE, slovenské technické výbory TC7 a TC13 konfederácie IMEKO, Slovenská metrologická spoločnosť, Slovenský národný komitét U. R. S. I. a Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky SLS.

Medzinárodná konferencia MEASUREMENT sa koná v pravidelných dvojročných intervaloch od roku 1997 a už tradične je zameraná predovšetkým na teoretické problémy merania, meranie fyzikálnych veličín a merania v biomedicíne, vrátane ich aplikácii v elektrotechnike, strojárstve, energetike, biológii a medicíne.

V tomto roku bude problematika rozšírená o špeciálne organizované sekcie zamerané na metódy vyhodnocovania meraní v metrológii, metódy zobrazovania biologických objektov, analýzu kauzálnych vzťahov v nameraných údajoch a na pokročilé metódy merania EKG, simulačné metódy a ich vyhodnocovanie.

Viac podrobnosti možno nájsť na stránke konferencie.

Text a foto: Ján Maňka, Ústav merania SAV

 

 

Príloha

Otvorenie medzinárodnej konferencie / Opening Ceremony photo