Aktuality

Prof. Ján Dusza propagoval slovenskú vedu v Číne

26.4.2019, otvorené 592-krát

 

Čínski vedci majú eminentný záujem spolupracovať so slovenskými vedcami v oblasti výskumu a vývoja nových keramických, magnetických, bio, ale aj iných progresívnych materiálov.” S takýmito poznatkami sa vrátil z takmer mesačného prednáškového turné po čínskych univerzitných a vedeckých inštitúciách prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach.  

Počas pobytu na pozvanie čínskych kolegov zavítal do Northwestern Polytechnical University, Xi’an, kde sú spolu s prof. Pavlom Šajgalíkom, predsedom SAV, mimoriadnymi profesormi. V spolupráci s profesormi Chengyu Zhang a Feng Gao pripravujú rôzne projekty a spoločne tiež publikovali vedecké práce. V Lingnan Normal University v Zhangjiangu ho privítala rektorka univerzity prof. Lan Yanze. „Veľkým odborným prínosom bola pre mňa návšteva Šanghajského inštitútu keramiky Čínskej akadémie vied a výmena skúseností medzi inými aj s akademikom prof. Dongliangom Jiangom. V pláne prednáškového turné bolo tiež vystúpenie v Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences v meste Ningbo, kde ma privítal prezident prof. Huang Zhengren s kolegami,“ povedal špičkový odborník na keramické materiály prof. Ján Dusza. Celkove predniesol osem prednášok, všade predstavil košické centrum PROMATECH s progresívnymi technologickými možnosťami prípravy nových materiálov, ako aj modernými metodikami ich skúšania a analýzy. „Vo vedeckej prezentácii som sa zameral aj na oblasti výskumu a vývoja progresívnych keramických materiálov, ako sú ultra vysoko teplotné keramické systémy – karbidy, tzv. high entropy keramické systémy atď. a ich skúšanie, a tiež na analýzy progresívnymi metódami ako mikro-nano mechanické skúšky, vysoko rozlišovacia transmisívna elekrónová mikroskopia a podobne. Teší ma, že prednášky vyvolali živú diskusiu a boli dôkazom eminentného záujmu čínskej strany o spoluprácu,” zhodnotil po návrate.

Pobyt v Ázii využil profesor Dusza aj na účasť na Medzinárodnej konferencii o tvrdých materiáloch v Khao Laku (Thajsko), kde mal vyzvanú prednášku na tému Nanomechanické skúšky keramických materiálov. (kč)

Foto: archív J. D.

Príloha

V rámci prednáškového turné po Číne navštívil prof. Dusza aj Šanghaj a v ňom Šanghajský inštitút keramiky Čínskej akadémie vied.
Príloha

Ján Dusza s kolektívom Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences v meste Ningbo
Príloha

V Lingnan Normal University v Zhangjiangu s rektorkou univerzity prof. Lan Yanze