Aktuality

Nová spolupráca v prieniku vedy a teológie

Vložil(a): S. Ščepán, 16.4.2019, videné 717-krát

Ambíciou novej Dohody o spolupráci medzi SAV, Historickým ústavom SAV a Trnavskou univerzitou, resp. jej Teologickou fakultou je vzájomnými krokmi vytvoriť základy pre otvorenie Inštitútu židovských štúdií Teologickej fakulty. Výskum a vzdelávanie o židovskom náboženstve, kultúre a histórii totiž patrí vo svete k štandardom v rámci teologických študijných programov.

Dohodu podpísali v utorok 16. apríla na pôde SAV jej predseda prof. Pavol Šajgalík, rektor Trnavskej univerzity prof. Marek Šmid a dekan jej Teologickej fakulty doc. Miloš Lichner. Štvrtým signatárom dohody je riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. Všetci aktéri vyjadrili potešenie z ukotvenia novej spolupráce, ktorá bude vychádzať z programov Otvorenej akadémie SAV (holokaust – fenomén moderných dejín) aj z univerzitného cyklu Otvárame dvere. „Ide o symbol, ktorý vyjadruje našu ústretovosť pre hostí a súčasne aj my nimi vystupujeme do nových priestorov,“ naznačil filozofiu cyklu dekan doc. Miloš Lichner.

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať najmä v oblastiach vydania základného prameňa (publikácie)  a ďalších materiálov k židovsko-kresťanskému dialógu, budovania knižničného fondu, organizovania medzinárodnej vedeckej konferencie, ale aj v oblasti diskusných výjazdových stretnutí v regiónoch Slovenska, či realizácie odborných prednášok na pôde Teologickej fakulty. Zmluva sa uzatvára na tri roky do 31. decembra 2021 s požiadavkou každoročného vyhodnotenia rozsahu, foriem a výsledkov spolupráce v uplynulom roku aj s finančným vyúčtovaním.

Poďakovanie za ústretovosť a rozvíjanie spolupráce z oboch strán bolo príjemnou bodkou za aktom podpisovania dohody s konkrétnymi ambíciami aj obsahom. (spn)

Foto: Tomáš Benedikovič

 

Príloha

Podpis dohody, zľava Miloš Lichner, Marek Šmid a Pavol Šajgalík.
Príloha

Výmena listín.
Príloha

Podpis sa konal na Úrade SAV.