Aktuality

Univerzita v Bergene silným partnerom SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 21.1.2019, videné 1126-krát

 

„Inovácie sú nevyhnutné pre progres technológií aj šírku poznania rovnako ako úzka spolupráca vedcov. Naše krajiny potrebujú výskum, aplikovanie jeho výsledkov, potrebujú akademikov,“ povedala okrem iného veľvyslankyňa SR v Nórskom kráľovstve Denisa Frelichová 21. januára na prestížnom stretnutí početnej delegácie Univerzity v Bergene s prestaviteľmi SAV a viacerých slovenských univerzít v Bratislave.

Pracovná návšteva rektora, prorektorov a dekanov Univerzity v Bergene na Slovensku sa koná v nadväznosti na podpísanie Memoranda o porozumení a spolupráci, ktoré podpísali predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a rektor prof. Dag Rune Olsen 6. júna 2018 v rámci pracovnej cesty prezidenta SR Andreja Kisku v Nórsku. Ako zdôraznil veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v SR Terje Theodor Nervik, vzájomné poznanie štruktúry a zamerania vedeckých projektov otvára nové horizonty spolupráce. V príhovoroch rektora Univerzity v Bergene aj predsedu SAV zazneli myšlienky o vzájomnom rešpekte k úrovni vedy v oboch krajinách ako aj obojstranný záujem o prehlbovanie spolupráce, resp. o otváranie jej nových oblastí s presahom riešenia nielen lokálnych ale aj globálnych problémov a výziev.

Prof. Dag Rune Olsen prezentoval druhú najstaršiu univerzitu v Nórsku ako vyspelú akademickú inštitúciu, ktorá má sedemnásťtisíc študentov na siedmych fakultách, jasnú stratégiu svojho zamerania a rozvoja vo sférach globálnych sociálnych výziev, výskumu morí a oceánov a klimatických a energetických zmien. Prof. Peter Samuely, prvý podpredseda SAV, odprezentoval nórskym hosťom krátku históriu, štruktúru a súčasné zameranie SAV.

V druhej časti stretnutia krátko predstavili riaditelia a vedeckí pracovníci jedenásť ústavov SAV s výhľadmi možnej spolupráce s Univerzitou v Bergene v rôznych oblastiach. Rovnaký priestor otvárali prorektori slovenských univerzít prof. Martin Tomko, prof. Pavol Jarčuška, prof. Gabriel Weiss aj prof. Pavol Čičák, čo podnietilo obojstranne inšpirujúcu výmenu skúseností a názorov v členitej diskusii, ktorú ocenil aj podpredseda SAV pre zahraničné styky PhD. Dušan Gálik, CSc.

Program nórskej delegácie z Univerzity v Bergene pokračuje v utorok 22. januára návštevou niektorých ústavov SAV a hľadaním prierezových modelov spolupráce najmä v spoločenských, sociálnych a umeleckých vedách. (spn)

Foto: Marcel Matiašovič a Stano Ščepán   

 

 

Príloha

Spoločná fotografia účastníkov stretnutia.
Príloha

Úvod stretnutia.
Príloha

Rektor Univerzity v Bergene prof. Dag Rune Olsen
Príloha

Delegácia z nórskej univerzity.
Príloha

Delegácia z nórskej univerzity v popredí.
Príloha

Veľvyslanci Nórskeho kráľovstva v SR a SR v Nórsku spolu s rektorom Univerzity v Bergene a predsedom SAV.