Aktuality

Študenti z programu Erasmus+ v Ústave vied o Zemi SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 26.10.2018, videné 538-krát

Skupina stredoškolákov z Talianska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska navštívila 25. októbra Ústav vied o Zemi SAV v rámci aktivít medzinárodného programu ERASMUS+ KA2. Strategického partnerstva: European Investigation Team (project 2018-1-SK01-KA229-046397).

Študentov privítal zástupca riaditeľa ústavu RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. RNDr. Následne Peter Vajda, PhD. z oddelenia gravimetrie a geodynamiky poslucháčom predniesol vedecko–popularizačnú prednášku „Studying volcanoes and predicting eruption hazards: A detective work of a geophysicist“. Po živej diskusii študenti navštívili seizmické laboratórium, kde ich kolegyne Miriam Kristeková a Zuzana Chovanová oboznámili so zberom dát z Národnej seizmickej siete a s interpretáciou registrovaných zemetrasení. Celé podujatie študentov zaujalo, malo úspech a priaznivý ohlas, o čom svedčí aj natiahnutie programu o jednu hodinu. (pv,sa)

 

 

Príloha

Študenti v Ústave vied o Zemi SAV.
Príloha

Peter Vajda prezentuje výskum.
Príloha

Študenti z Erasmusu 2018.