Aktuality

Excelentný výskum ťahá vedu

Vložil(a): S. Ščepán, 24.10.2018, videné 859-krát

Niekoľko podnetných myšlienok ponúkol na svojej krátkej návšteve Slovenskej akadémie vied prof. Alain Beretz bývalý rektor Univerzity v Štrasburgu a bývalý generálny riaditeľ Oddelenia pre vedu a inovácie francúzskeho Ministerstva vysokého školstva, vedy a inovácií. Francúzsky predseda vlády ho poveril úlohou pracovať na založení „Európskych univerzít“ z podnetu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý predstavil túto myšlienku verejnosti v rámci svojho príhovoru študentom na Sorbonne v roku 2017.

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík najskôr v prítomnosti podpredsedu SAV PhDr. Dušana Gálika, CSc. v krátkosti predstavil hosťom z Francúzska štruktúru, spôsob financovania, šírku záberu a výsledky našej akadémie. Prof. Alain Beretz vysvetlil filozofiu projektu prelínania spolupráce vedeckých inštitúcií v Európe a podiel, ktorý by SAV mohla mať na skvalitňovaní európskych univerzít. „Veda a osobitne výskum sú pre nás mimoriadne dôležité. Najmä excelentný výskum, ktorý prináša profit všetkým zainteresovaným stranám. Prílišná miera kompromisov vo vede aj v štúdiu a príprave mladých vedcov vedie k problémom,“  naznačil záujem o špičkovú vedu prof. Alain Beretz. V tejto súvislosti ocenil potenciál SAV, osobitne v konexte rôznej kvality univerzitného štúdia na Slovensku. Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík pripomenul úspešný projekt SASPRO, ako aj výsledky hodnotenia ústavov SAV medzinárodným panelom odborníkov, ktoré otvárajú ďalšie možnosti formálnej aj neformálnej spolupráce s francúzskymi univerzitami.

Prof. Alain Beretz navštevuje v októbri viacero krajín, s ambíciou predstaviť najdôležitejším aktérom vysokoškolského vzdelávania a vedy francúzske iniciatívy v tejto oblasti, na ktoré nadväzujú európske opatrenia. Ide hlavne o návrh Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru spustiť výzvu na predkladanie projektov v celkovom objeme 30 miliónov eur na podporu pilotných projektov s tým, že sa očakáva významnejšie financovanie prostredníctvom budúceho rámcového programu Horizon Europe. Jeho návšteva na SAV bola dobrou príležitosťou upevniť francúzsko-slovenskú univerzitnú a vedeckú spoluprácu. Našiel sa priestor aj na formovanie perspektívy Slovenska ohľadom tejto inkluzívnej iniciatívy európskych univerzít, ktoré budú vznikať na základe excelentnosti v troch oblastiach : vysokoškolské vzdelávanie - veda - inovácie.

Slovensko a Francúzsko majú už v súčasnosti dobré základy spolupráce a to v oblasti dvojitých diplomov, v oblasti vedeckej francúzsko-slovenskej bilaterálnej spolupráce (program Štefánik) a taktiež vďaka spolupráci medzi SAV a CNRS.  Európske univerzity sú možnosťou posilniť vzájomnú spoluprácu v rámci tohto ambiciózneho európskeho projektu.

Stano Ščepán

Foto: Marcel Matiašovič

 

Príloha

Prof. Alain Beretz na návšteve v SAV.
Príloha

Projekt Európskych univerzít približuje prof. Alain Beretz v spoločnosti predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka.
Príloha

Stretnutie sa konalo v Bratislave v utorok 23.októbra.