Aktuality

Víťazky sa „našli“ pri hľadaní nových materiálov

Vložil(a): S. Ščepán, 13.6.2018, videné 1241-krát

V apríli sme na pôde SAV obdivovali ich prezentácie. V stredu 13. júna podvečer sme s obdivom sledovali ich oceňovanie. Dvanásť finalistiek druhého ročníka súťaže nazvanej Pre ženy vo vede, ktorú podporuje svetová organizácia UNESCO a spoločnosť L'Oréal, si v Bratislave prevzalo svoje ocenenia. To najvyššie v rámci absolútnych víťaziek v kategórii do 35 rokov doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. a do 45 rokov Mariana Derszi, PhD.

Za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmanovej a veľvyslanca Francúzska v SR Christopha Leónziho generálny riaditeľ L´Oréal pre Českú a Slovenskú republiku Tomáš Hruška pripomenul, že spoločnosť už dvadsať rokov podporuje spolu s UNECSO ženy vo vede, pričom v ich firme pracuje viac než 70 percent žien. Aj ďalší hostia sa zhodli na tom, že svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy. „V SAV pracuje vo veku 20 až 50 rokov až 60 percent žien, na poste riaditeľov takmer 40 percent žien,“  prispel štatistikou predseda SAV prof. Pavol Šajgalík. Prisľúbil tiež cielenú snahu SAV o zvýšenie podielu žien pri získavaní titulu DrSc. Aktuálne je za roky 2007 až 2016 na úrovni dvadsiatich percent.

Predsedníčka hodnotiacej komisie druhého ročníka súťaže RNDr. Eva Majková, DrSc., riaditeľka Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, ocenila záujem 34 prihlásených účastníčok aj celkovo vyššiu kvalitu prezentovaných projektov než vlani.

Pôvodný program „L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede“ bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň. Program si kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Medzinárodný projekt spoločnosti L'Oréal a Svetovej organizácie UNESCO Pre ženy vo vede bol v roku 2016 slávnostne uvedený aj na Slovensku. Tento program ponúka mladým vedkyniam možnosť profesijného i osobného rozvoja formou ocenenia v celkovej hodnote 10 000 Eur. Vlani sa do finále prebojovalo 11, tento rok o jednu viac. Z toho päť v kategórii do 35 rokov a sedem v kategórii od 36 do 45 rokov. V tucte finalistiek mali najpočetnejšie zastúpenie vedkyne z ústavov SAV (5) a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (3). Po jednej vedkyne sme vo finále registrovali aj zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a z Materiálovo-technologickej fakulty STU.

„Život vedca je neraz aj o sklamaní. Vtedy je dôležité zamyslieť sa, prečo máte vášeň pre vedu, pre poznanie.  Ženy prinášajú iný pohľad na vedu než muži, trochu iný pohľad na život aj na náš svet. Bez žien by bola veda chudobnejšia. Chcem byť motiváciou pre ďalšie vedkyne,“ povedala okrem iného v poďakovaní za udelenie hlavnej ceny Mariana Derszi, PhD., ktorá sa presadila prácou objavovania supermateriálov in virtuo. „Cieľom má byť nájdenie nových materiálov s výnimočnými magnetickými a elektrickými vlastnosťami na báze striebra a chlóru pomocou metód počítačom asistovaného materiálového desingu.“

Aj doc. Andrea Straková Fedorková sa presadila prácou na nových katódových materiáloch na báze nanoštruktúrovaných kompozitov síra – uhlík pre Li-iónové batérie. Ako sme spomínali na úvod – všetkých dvanásť víťaziek aj dve absolútne víťazky sme obdivovali pri ich prezentáciách aj pri ich oceňovaní. Nová myšlienka „koalície“ mužských spojencov pri rozširovaní potenciálu žien vo vede si isto rýchlo nájde značnú odozvu nielen v rámci ďalšieho ročníka slovenskej edície projektu L´Oréal – UNESCO.

Text a foto Stano Ščepán

 

 

Príloha

Absolútne víťazky doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková a Mariana Derszi v spoločnosti Tomáša Hrušku.
Príloha

Mariana Derszi, PhD., v spoločnosti gen. tajomníčky UNECSO na Slovensku Márie Krásnohorskej a predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka.
Príloha

Finalistky druhého ročníka súťaže.