Aktuality

Sedemdesiatiny profesora A. Pázmana

Vložil(a): F. Tisovič, 23.12.2008, videné 2847-krát

 

V Malom kongresovom centre SAV v Bratislave bola 15.-16. decembra konferencia Winter Workshop on Mathematical Statistics 2008.

Profesor Andrej Pázman, uznávaný vedec – matematický štatistik, oslávil 6. decembra svoje 70. narodeniny. Jeho rodina, súčasní a bývalí študenti ako aj spolupracovníci z celého sveta si pripomenuli a oslávili túto udalosť 15. a 16. decembra 2008 na vedeckej konferencii o matematickej štatistike pod názvom - Winter Workshop on Mathematical Statistics, Bratislava 2008. Konferencia sa konala v Malom kongresovom centre vydavateľstva VEDA.

Hlavnými organizátormi podujatia boli Ústav merania SAV, Matematický ústav SAV a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Výnimočná a hodnotná bola účasť teoreticky zameraných matematických štatistikov ako aj aplikovaných štatistikov z celého sveta. Pracovné stretnutie malo neformálny ale vysoko odborný charakter. Pozostávalo z prezentácií pozvaných prednášok o najnovších vedeckých výsledkoch a trendoch v matematickej štatistike s následnou bohatou diskusiou zúčastnených odborníkov.

Konferenciu otvorila prof. Júlia Volaufová, kolegyňa a bývalá študentka prof. Pázmana, vo veľmi neformálnom duchu. Okrem úvodnej prednášky prof. Jiřího Anděla z Univerzity Karlovy v Prahe, ktorý hovoril o provokujúcej téme "Ako si vybrať zlý [štatistický] model", odborný program prvého dňa stretnutia bol venovaný takmer výlučne štatistickým metódam pre optimálne navrhovanie experimentu. Medzi pozvaných rečníkov patrili Barbara Bogacka z Queen Marry University of London, Ben Torsney z University of Glasgow v Škótsku a Anatoly Zhigljavsky z Cardiff University vo Walese. Ďalej Jesús Lopéz-Fidalgo z Universidad de Castilla-La Mancha v Španielsku, Werner G. Müller z Johannes Kepler University v Linzi, Rakúsko, Luc Pronzato z Nice Sophia Antipolis University –CNRS vo Francúzsku a Radoslav Harman z Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecký program prvého dňa uzatvárala prednáška prof. Pázmana.

Po celodennom odbornom programe nasledovala neformálna recepcia, na ktorej sa zúčastnili známi predstavitelia vedeckej komunity v Bratislave. Slávnostný prípitok na počesť jubilanta predniesol prof. Anatolij Dvurečenskij, riaditeľ Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied. Nasledoval dlhý rad tých, ktorí chceli osobne odovzdať pozdravy a zaželať všetko najlepšie oslávencovi. Medzi inými aj dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, doc. Ján Boďa, ktorý odovzdal profesorovi Pázmanovi Zlatú medailu Univerzity Komenského, udelenú rektorom univerzity, a prof. Marie Hušková, vedúca Katedry pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, ktorá odovzdala prof. Pázmanovi pamätnú medailu MFF UK v Prahe. Navyše, reprezentanti mnohých ďalších vedeckých a profesijných organizácii odovzdali jubilantovi pamätné listy, medzi inými aj Slovenská štatistická a demografická spoločnosť.

Druhý deň konferencie bol venovaný viacerým témam. Medzi rečníkov patrili prof. Marie Hušková a prof. Jana Jurečková, obe z Univerzity Karlovy v Prahe, prof. Lubomír Kubáček z Univerzity Palackého v Olomouci, Igor Vajda z Akadémie věd ČR, doc. František Štulajter z Univerzity Komenského v Bratislave, prof. Ivan Mizera z University of Alberta v Edmontone, Kanada, prof. Jan Hannig z University of North Carolina v Chappel Hill, USA, prof. Lynn Roy LaMotte a prof. Júlia Volaufová, obaja z Louisiana State University Health Sciences Center v New Orleanse, USA.

Konferenciu napokon ukončil doc. Viktor Witkovský, predseda organizačného výboru, poďakovaním všetkým účastníkom workshopu, predovšetkým pozvaným rečníkom za to, že prijali pozvanie a pomohli tak vytvoriť atraktívny a náročný vedecký program WWMS 2008. Zároveň vyjadril nádej, že podobné vedecké stretnutie matematických štatistikov v Bratislave sa podarí uskutočniť aj v budúcnosti.

Podrobné informácie o konferencii Winter Workshop on Mathematical Statistics 2008 možno nájsť na stránke http://www.um.sav.sav.sk/en/wwms2008.

Text: Júlia Volaufová, Viktor Witkovský
Organizačný výbor WWMS 2008


Príloha

Jubilant - profesor Andrej Pázman.
Príloha

Hlavní organizátori Winter Workshop on Mathematical Statistics, Bratislava 2008: prof. Júlia Volaufová a doc. Viktor Witkovský.
Príloha

Pohľad do sály Malého kongresového centra SAV.
Príloha

Prednáša prof. Jiří Anděl z Univerzity Karlovej v Prahe.
Príloha

Pútavé bolo vystúpenie Barbary Bogackej z Queen Marry University of London.
Príloha

Diskusia bola síce vysoko odborná, nechýbali v nej ani úsmevné momenty.
Príloha

Slovo má Radoslav Harman z Univerzity Komenského v Bratislave.
Príloha

...a spoločné foto zo slávnosti. (Foto: doc. Viktor Witkovský)