Aktuality

Ako proti civilizačným ochoreniam

Vložil(a): F. Tisovič, 19.6.2008, videné 2980-krát

 

Sympózium o bunkovej signalizácii a patofyziológii predstavilo kľúčové lekcie excelentných vedeckých pracovníkov a odborníkov

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV a Centrum excelentnosti pre kardiovaskulárny výskum v spolupráci s Centrom experimentálnej medicíny, Európskou sieťou pre podporu zdravia na pracovisku, Slovenskou fyziologickou spoločnosťou a NO klubom usporiadali 12. a 13 júna v Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave satelitné sympózium k 22. Vedeckému mítingu Medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu a 18. Vedeckému mítingu Európskej spoločnosti pre Hypertenziu s názvom „Civilizačné ochorenia: bunková signalizácia a patofyziológia“.

Podľa Svetovej organizácie pre zdravie, ktorá zohľadnila celosvetové merítko, náklady spojené s chronickými ochoreniami vrátane kardiovaskulárnych ochorení, diabetu, obezity, ale i mentálnych porúch neustále rastú a v blízkej budúcnosti môžu dosiahnuť neúnosnú mieru. Chronické civilizačné ochorenia a metabolický syndróm sú hlavnou príčinou morbidity a mortality v rozvinutých krajinách sveta. Preto, hlavným cieľom sympózia bolo spojiť lekárov a vedcov z rozličných oblastí vedy a výskumu do spoločného záujmu, ktorým je jednak analýza a objasnenie mechanizmov, ktoré sa zúčastňujú v patofyziológii civilizačných ochorení a jednak prevencia a liečba týchto ochorení.

Program satelitného sympózia zahŕňal kľúčové lekcie excelentných vedeckých pracovníkov a odborníkov z rôznych krajín, prednášky na vybraté témy a moderované posterové sekcie. Najlepšie posterové prezentácie jednotlivých sekcií boli ocenené.

Veríme, že program tohto satelitného sympózia splnil svoj cieľ a stal sa jedným z prvých krokov, ktoré vedú k novým hodnotným spoluprácam ako i k prehĺbeniu fungujúcich spoluprác a k aplikáciám nových medzinárodných projektov na takú závažnú tému, akou civilizačné ochorenia nesporne sú. Dúfame, že sa tak stalo nielen na základe súboru vedomostí jednotlivých účastníkov sympózia, ale že k tomu prispelo priateľské neformálne prostredie, ktoré všetci účastníci sympózia svojím prístupom vytvorili.

Text: Oľga Pecháňová

Príloha

Riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV Oľga Pecháňová a Ramaroson Andriantsitohaina z Univerzity v Angers, Francúzsko.
Príloha

Diskutuje Fedor Jagla z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV.
Príloha

Prezentácia Ramarosona Andriantsitohainu zaujala účastníkov sympózia.
Príloha

Prednáška Rity Rezzani z Univerzity v Brescii, Taliansko.
Príloha

Silvia M. Arribas, Universidad autónoma v Madride, Španielsko informovala o výsledkoch výskumu v Španielsku.
Príloha

František Kristek z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV okrem prednášky aktívne vystupoval aj v diskusiách.
Príloha

V odbornej diskusii vystúpil aj Vladimír Štrbák z Ústavu experimentálnej endokrinologie SAV
Príloha

So skúsenosťami z vedeckej práce sa podelila Mária Gerová z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV.
Príloha

Oľga Pecháňová v rozhovore s nemeckým hosťom Ingom Moranom, z Max -Delbruck – Centra pre Molekulárnu medicínu v Berlíne.
Príloha

Andrea Černá z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Príloha

Príležitosť na vystúpenie mladých vedcov využila aj Lívia Hlavačková z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Príloha

Sústredení na prednášku – v popredí Rita Rezzani, vľavo riaditeľ Ústavu pre výskum srdca SAV Ján Styk a vpravo Zuzana Bačová.
Príloha

Záujem o dianie na sympóziu bol po obidva dni veľký.