Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

More Informations

Czech-Slovak Confrontations XIX

  • Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.. Bratislava
  • Date: 12. 9. 2024 - 13. 9. 2024
  • Organized by SAS: no
  • Contact: Mgr. Ivana Taranenková PhD. ()

Conferences List