Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

More Informations

Česko-slovenské konfrontácie XIX

  • Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.. Bratislava
  • Date: 13. 9. 2023 - 14. 9. 2023
  • Organized by SAS: yes
  • Contact: Mgr. Ivana Taranenková PhD. ()

Conferences List