Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

More Informations

Literárnohistorické kolokvium: Autor a kontext v interpretácii diel staršej slovenskej literatúry

  • Venue: Bratislava
  • Date: 27. 9. 2022 - 27. 9. 2022
  • Organized by SAS: no
  • Contact: Mgr. Lenka Rišková PhD. ()

Conferences List