Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  November 2022  »

Conferences at SAS on November 2022

Type Title Venue From To
   European Paul Ricoeur’s Conference Bratislava 4. 11. 2022 5. 11. 2022
Organizuje SAV  29 th International Poster day Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere Institute of Hydrology SAS 9. 11. 2022 9. 11. 2022
   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVII. ročník Košice 10. 11. 2022 11. 11. 2022
Organizuje SAV  Biosystematic meeting Senica-Kunov Rekreačná oblasť Kunov-Senica 11. 11. 2022 13. 11. 2022
Organizuje SAV  LMV 2022 Kosice 15. 11. 2022 15. 11. 2022
Organizuje SAV  History of informatics in Slovakia. 60 years since the installation of the first computer in SAS. Ústav informatiky SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, Bratislava 15. 11. 2022 15. 11. 2022
 Videokonferencia Roma activism and allyship. DG JUSTICE ENGAGE project closing event. online 16. 11. 2022 16. 11. 2022
   XXII. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy Bratislava, Filozofický ústav 21. 11. 2022 22. 11. 2022
Organizuje SAV  SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022 Smolenice Castle, Slovakia 21. 11. 2022 24. 11. 2022
Organizuje SAV  Textologický seminár III Nitra 22. 11. 2022 22. 11. 2022
Organizuje SAVVideokonferencia XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov Košice 23. 11. 2022 25. 11. 2022