Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Studia Politica Slovaca

Volume 7, 2014, No. 1

ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Obsah: