Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Gerbery, D. – Džambazovič, R.: Inovatívne orientácie v sociálnej politike: perspektíva sociálnej inklúzie

In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 46, no. 2
Zuzana Kusá

Details:

Year, pages: 2014, 234 - 238
Article type: recenzia / review
How to cite:
ISO 690:
Kusá, Z. 2014. Gerbery, D. – Džambazovič, R.: Inovatívne orientácie v sociálnej politike: perspektíva sociálnej inklúzie. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 46, no.2, pp. 234-238. 0049-1225.

APA:
Kusá, Z. (2014). Gerbery, D. – Džambazovič, R.: Inovatívne orientácie v sociálnej politike: perspektíva sociálnej inklúzie. Sociológia - Slovak Sociological Review, 46(2), 234-238. 0049-1225.