Informácia o dokumenteIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 4
Aleš Kocourek - Kateřina Maršíková

Shifts in Income Expectations of Czech Students at Selected Economic Faculties over the Years 2001 – 2012

Detaily:

Rok, strany: 2013, 358 - 375
Kľúčové slová:
tertiary education, rate of return, expectation, income, tuition fee, median, Man-Whitney Wilcoxon W-test JEL Classification: I22, H52
Typ článku: Vedecký / Article

O článku:

Financování veřejného vysokého školství se stalo zásadním tématem diskutovaným v mnoha zemích na celém světě. Součástí této diskuse je i otázka způsobu a míry participace soukromých zdrojů na financování veřejného vysokého školství v České republice. Cílem článku je přispět do této diskuse analýzou a statistickým testováním rozsáhlého souboru dat získaných od studentů vybraných ekonomických fakult v letech 2001 – 2013. Zjištění vysoké míry návratnosti z informací o očekávaných výdělcích respondentů může přispět jako kvantitativní argument do diskuse o otázce zavedení školného na veřejných vysokých školách v Česku. Výsledky přinášejí zajímavé srovnání a potvrzují vysokou návratnost investic do terciárního vzdělávání, která je srovnatelná s výsledky dříve provedených analýz v Česku i v zahraničí.

The financing of higher education has become a long-range, crucial topic for many governments worldwide. As a part of it, there has also been a big discussion about the possible participation of private sources in financing of the tertiary education in the Czech Republic. The objective of the paper is to analyze and test students’ expectations about their future incomes and to bring a new quantitative argument to the discussion about the implementation of tuition fees at Czech public universities. The authors analysed data from a large survey among students of selected faculties of economics as well as factors which might influence students’ income expectation. The findings provide inspiring comparison and confirm high returns from investment in higher education.

Ako citovať:

ISO 690:
Kocourek, A., Maršíková, K. 2013. Shifts in Income Expectations of Czech Students at Selected Economic Faculties over the Years 2001 – 2012 . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.4, pp. 358-375. ISSN 0013-3035.

APA:
Kocourek, A., Maršíková, K. (2013). Shifts in Income Expectations of Czech Students at Selected Economic Faculties over the Years 2001 – 2012 . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(4), 358-375. ISSN 0013-3035.