Informácia o dokumenteIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 2
Katarína Teplická - Michal Daubner

Štúdia závislosti daňovej konkurencie a daňového zaťaženia členských štátov Európskej únie

Detaily:

Rok, strany: 2013, 172 - 186
Kľúčové slová:
tax, tax competition, tax burden, regression analysis, correlation JEL Classification: H21, H25, H26, M41
Typ článku: Vedecký článok / Article

O článku:

Problematikou daňovej harmonizácie a daňovej konkurencie sa Európska únia zaoberá intenzívne od svojho vzniku. Na začiatku integračného procesu sa riešili otázky harmonizácie v oblasti daní, daňových štruktúr a daňových sadzieb. Členské krajiny našli kompromis len v oblasti nepriamych daní. Oblasť priamych daní je komplikovaná, pretože časť členských krajín odmieta zásahy do svojho daňového systému. Cieľom predkladanej štúdie bolo zistiť závislosť daňovej konkurencie a daňového zaťaženia krajín EÚ na základe regresnej analýzy a analyzovať vybrané argumenty v prospech a proti daňovej konkurencii v oblasti priamych daní.

The issue of tax harmonization and tax competition in the European Union has dealt extensively since its inception. The aim of this study has been find out dependence between tax competition and tax burden in European Union by regression analysis and to analyze chosen reasons for tax competition in area of direct taxes. We have confirmed by regression analysis and correlation following: tax competition is connected with lower government expenses in public services, it leads to higher economic growth, it raises tax burden of consumptions and budget deficit acts as limiting factor of tax competition.

Ako citovať:

ISO 690:
Teplická, K., Daubner, M. 2013. Štúdia závislosti daňovej konkurencie a daňového zaťaženia členských štátov Európskej únie . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.2, pp. 172-186. ISSN 0013-3035.

APA:
Teplická, K., Daubner, M. (2013). Štúdia závislosti daňovej konkurencie a daňového zaťaženia členských štátov Európskej únie . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(2), 172-186. ISSN 0013-3035.