Informácia o dokumenteIn: Studia Politica Slovaca, vol. 4, no. 2
Milan Čáky

Miroslav Pekník et al.: Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publicista. Bratislava: ÚPV SAV a VEDA, vydavateľstvo SAV 2010, 680 s.

Detaily:

Rok, strany: 2011, 97 - 100
Kľúčové slová:
Reviews and annotations

O článku:

Reviews and annotations

Ako citovať:

ISO 690:
Čáky, M. 2011. Miroslav Pekník et al.: Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publicista. Bratislava: ÚPV SAV a VEDA, vydavateľstvo SAV 2010, 680 s.. In Studia Politica Slovaca, vol. 4, no.2, pp. 97-100. 1337-8163.

APA:
Čáky, M. (2011). Miroslav Pekník et al.: Dr. Ivan Dérer, politik, právnik a publicista. Bratislava: ÚPV SAV a VEDA, vydavateľstvo SAV 2010, 680 s.. Studia Politica Slovaca, 4(2), 97-100. 1337-8163.