Informácia o dokumente
Späť


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 41, no. 2


Gajdoš, Peter - Pašiak, Ján: Sociálne zdroje lokálnehoa regionálneho rozvoja

Gajdoš, Peter - Pašiak, Ján: Social Sources of Local and Regional Development

Stanislav Buchta

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Rok, strany: 2009, 193-196

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Typ článku: recenzia / review

Ako citovať:

ISO 690:
Buchta, S. 2009. Gajdoš, Peter - Pašiak, Ján: Sociálne zdroje lokálnehoa regionálneho rozvoja. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 41, no.2, pp. 193-196. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.

APA:
Buchta, S. (2009). Gajdoš, Peter - Pašiak, Ján: Sociálne zdroje lokálnehoa regionálneho rozvoja. Sociológia - Slovak Sociological Review, 41(2), 193-196. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.