Informácia o dokumente
Späť


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 41, no. 2


MacKenzie, Donald - Muniesa, Fabian - Siu, Lucia (eds.): Vytvárajú ekonómovia trhy? O performatívnosti ekonómie

MacKenzie, Donald - Muniesa, Fabian - Siu, Lucia (eds.): Do Economist Makes Markets? On the Preformativity of Economics

Roman Hofreiter

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Rok, strany: 2009, 168-172

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Typ článku: recenzia / review

Ako citovať:

ISO 690:
Hofreiter, R. 2009. MacKenzie, Donald - Muniesa, Fabian - Siu, Lucia (eds.): Vytvárajú ekonómovia trhy? O performatívnosti ekonómie. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 41, no.2, pp. 168-172. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.

APA:
Hofreiter, R. (2009). MacKenzie, Donald - Muniesa, Fabian - Siu, Lucia (eds.): Vytvárajú ekonómovia trhy? O performatívnosti ekonómie. Sociológia - Slovak Sociological Review, 41(2), 168-172. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.