Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výsledky projektu geografov „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“ (2016 – 2021)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 71, no. 1
Zuzana Beňušková Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2023, 76 - 82
Language: slo
Article type: Book Review
Document type: PDF
How to cite:
ISO 690:
Beňušková, Z. 2023. Výsledky projektu geografov „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“ (2016 – 2021). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 71, no.1, pp. 76-82. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.06

APA:
Beňušková, Z. (2023). Výsledky projektu geografov „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“ (2016 – 2021). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 71(1), 76-82. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.06
About edition:
Publisher: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Published: 31. 3. 2023
Rights:
CC BY