Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Helena Tužinská: Medzi riadkami. etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní [between the Lines: The ethnography of interpreting asylum Court Hearings]

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no. 4
Miroslava Hlinčíková Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2022, 567 - 569
Language: eng
Article type: Book Review
Document type: PDF
How to cite:
ISO 690:
Hlinčíková, M. 2022. Helena Tužinská: Medzi riadkami. etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní [between the Lines: The ethnography of interpreting asylum Court Hearings]. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 70, no.4, pp. 567-569. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.44

APA:
Hlinčíková, M. (2022). Helena Tužinská: Medzi riadkami. etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní [between the Lines: The ethnography of interpreting asylum Court Hearings]. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 70(4), 567-569. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.4.44
About edition:
Publisher: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Published: 31. 12. 2022
Rights:
CC BY