Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kodifikácia v Pravidlách slovenského pravopisu (1931 - 2013): [Kopecká, Martina: Kodifikačné tendencie v Pravidlách slovenského pravopisu z rokov 1931 – 2013. Jazykovedné štúdie XXXIV. Bratislava: Veda 2019. 378 s. ISBN 978-80-224-1814-0.]

In: Kultúra slova, vol. 56, no. 3
Pavol Žigo

Details:

Year, pages: 2022, 185 - 189
Language: slo
Article type: Správy a posudky
How to cite:
ISO 690:
Žigo, P. 2022. Kodifikácia v Pravidlách slovenského pravopisu (1931 - 2013): [Kopecká, Martina: Kodifikačné tendencie v Pravidlách slovenského pravopisu z rokov 1931 – 2013. Jazykovedné štúdie XXXIV. Bratislava: Veda 2019. 378 s. ISBN 978-80-224-1814-0.]. In Kultúra slova, vol. 56, no.3, pp. 185-189. ISSN 0023-5202.

APA:
Žigo, P. (2022). Kodifikácia v Pravidlách slovenského pravopisu (1931 - 2013): [Kopecká, Martina: Kodifikačné tendencie v Pravidlách slovenského pravopisu z rokov 1931 – 2013. Jazykovedné štúdie XXXIV. Bratislava: Veda 2019. 378 s. ISBN 978-80-224-1814-0.]. Kultúra slova, 56(3), 185-189. ISSN 0023-5202.
About edition:
Published: 24. 6. 2022
Rights: