Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Latinsko-slovensko-česko-rusko-bieloruský slovník oficiálnych názvov liečivých rastlín. 6. časť (P - R)

In: Kultúra slova, vol. 56, no. 3
Mária Bačová

Details:

Year, pages: 2022, 164 - 171
Article type: Terminologické súpisy
How to cite:
ISO 690:
Bačová, M. 2022. Latinsko-slovensko-česko-rusko-bieloruský slovník oficiálnych názvov liečivých rastlín. 6. časť (P - R). In Kultúra slova, vol. 56, no.3, pp. 164-171. ISSN 0023-5202.

APA:
Bačová, M. (2022). Latinsko-slovensko-česko-rusko-bieloruský slovník oficiálnych názvov liečivých rastlín. 6. časť (P - R). Kultúra slova, 56(3), 164-171. ISSN 0023-5202.
About edition:
Published: 24. 6. 2022
Rights: