Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mlada tvorba a Beat Generation

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 1
Matej Laš Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2019, 111 - 113
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Laš, M. 2019. Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mlada tvorba a Beat Generation. In World Literature Studies, vol. 11, no.1, pp. 111-113. 1337-9275.

APA:
Laš, M. (2019). Igor Tyšš: Teoretické a materiálové sondy do praxeológie a dejín prekladu americkej literatúry na Slovensku v období socializmu. Mlada tvorba a Beat Generation. World Literature Studies, 11(1), 111-113. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.