Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Eva Palkovičová: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 3
Katarína Bednárová Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2017, 115 - 117
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Bednárová, K. 2017. Eva Palkovičová: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr. In World Literature Studies, vol. 9, no.3, pp. 115-117. 1337-9275.

APA:
Bednárová, K. (2017). Eva Palkovičová: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr. World Literature Studies, 9(3), 115-117. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.