Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Mediálne reflexie profesionálnych začiatkov Edity Gruberovej na slovenských javiskách

In: Slovenské divadlo, vol. 70, no. 2
Stanislav Benčič

Details:

Year, pages: 2022, 188 - 202
Language: slo
Keywords:
Edita Gruberová, opera, médiá, recenzie, hudobná publicistika
Article type: štúdia
About article:
Štúdia mapuje začiatky profesionálnej dráhy opernej speváčky Edity Gruberovej na Slovensku (1968 – 1970). Autor prioritne vychádza z reflexií prvých kreácií tejto výnimočnej speváčky, ktoré uverejnila dobová domáca tlač (odborné časopisy, denníky), prípadne boli publikované v bulletinoch k inscenáciám. Príspevok tak zároveň ponúka pohľad na pozíciu a úroveň hudobnej, resp. hudobnovednej žurnalistiky koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia a prezentuje prácu kritikov, ktorí prostredníctvom reflexie hudobného a operno-divadelného diania v Slovenskom národnom divadle v Bratislave a v Divadle Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici podávajú nielen obraz o speváčke, ale aj o slovenskom opernom umení. Autor analyzuje recenzie i kratšie publicistické textové útvary s ambíciou vytvoriť retrospektívny obraz referujúci o okolnostiach, príležitostiach a podmienkach, v ktorých sa zrodila operná umelkyňa svetového významu. Text má ambíciu doplniť doterajšie, prevažne zahraničné biografické monografie, štúdie a mediálne výstupy, ktoré sa venujú kariérnemu vzostupu Edity Gruberovej po roku 1970.
How to cite:
ISO 690:
Benčič, S. 2022. Mediálne reflexie profesionálnych začiatkov Edity Gruberovej na slovenských javiskách. In Slovenské divadlo, vol. 70, no.2, pp. 188-202. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0013

APA:
Benčič, S. (2022). Mediálne reflexie profesionálnych začiatkov Edity Gruberovej na slovenských javiskách. Slovenské divadlo, 70(2), 188-202. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0013
About edition:
Publisher: Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV
Published: 30. 6. 2022
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.