Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Podoby nemecko-jazyčnej opernej kritiky v Prešporku okolo roku 1900. Stratégie, médiá, osobnosti

In: Slovenské divadlo, vol. 70, no. 2
Jana Laslavíková

Details:

Year, pages: 2022, 173 - 187
Language: slo
Keywords:
opera v Prešporku, Preβburger Zeitung, Westungarischer Grenzbote, operní kritici Ján Nepomuk Batka, Josef Thiard-Laforest, Gustav Mauthner
Article type: štúdia
About article:
Operná produkcia v európskych verejných divadlách a jej reflexia v dennej tlači zaznamenala v súvislosti s dopytom po spoločenskej prezentácii meštianskej vrstvy počas 19. storočia nebývaný rozmach. Bol to aj prípad Prešporka, kde okolo roku 1900 patrilo opere v repertoári nemecko-jazyčných súborov popredné miesto. Denníky Preβburger Zeitung a Westungarischer Grenzbote poskytovali opernému dianiu v prešporskom Mestskom divadle rozsiahly priestor a skrze referáty a kritiky formovali vkus tunajšieho publika. Medzi najvýznamnejších operných kritikov patrili ústredné osobnosti prešporského spolkového života Ján Nepomuk Batka, Josef Thiard-Laforest a Gustav Mauthner. Ich texty reflektovali operný život a súčasne reagovali na meniacu sa spoločensko-politickú situáciu prinášajúcu zmeny v divadelnej prevádzke. Operná kritika sa tak stala strategickým prostriedkom pre verejnú diskusiu o ďalšom smerovaní divadelného umenia v Prešporku.
How to cite:
ISO 690:
Laslavíková, J. 2022. Podoby nemecko-jazyčnej opernej kritiky v Prešporku okolo roku 1900. Stratégie, médiá, osobnosti. In Slovenské divadlo, vol. 70, no.2, pp. 173-187. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0012

APA:
Laslavíková, J. (2022). Podoby nemecko-jazyčnej opernej kritiky v Prešporku okolo roku 1900. Stratégie, médiá, osobnosti. Slovenské divadlo, 70(2), 173-187. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0012
About edition:
Publisher: Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV
Published: 30. 6. 2022
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.