Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Rozprávka o šťastnom konci. Operná prvotina Petra Zagara

In: Slovenské divadlo, vol. 70, no. 2
Viktória Oravec Ballánová

Details:

Year, pages: 2022, 158 - 172
Language: slo
Keywords:
Peter Zagar, slovenská opera, opera pre deti, dramaturgia, interpretácia
Article type: štúdia
About article:
Príspevok sa venuje opere slovenského skladateľa Petra Zagara Rozprávka o šťastnom konci (2019), skomponovanej na základe objednávky od Slovenského národného divadla v Bratislave. Hoci ide o Zagarovu zatiaľ jedinú operu, autor má bohaté skúsenosti s dramatickou tvorbou, ktoré získal komponovaním hudby k scénickým činoherným i baletným produkciám, ako aj hudby k filmom. Štúdia približuje nielen dramaturgickú štruktúru a hudobnú zložku diela či špecifiká jeho interpretácie, ale poukazuje aj na úskalia opernej tvorby pre detského diváka a na dôležitosť hudobno-intelektuálnej výchovy.
How to cite:
ISO 690:
Oravec Ballánová, V. 2022. Rozprávka o šťastnom konci. Operná prvotina Petra Zagara. In Slovenské divadlo, vol. 70, no.2, pp. 158-172. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0011

APA:
Oravec Ballánová, V. (2022). Rozprávka o šťastnom konci. Operná prvotina Petra Zagara. Slovenské divadlo, 70(2), 158-172. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0011
About edition:
Publisher: Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV
Published: 30. 6. 2022
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.