Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Darina Múdra: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií

In: Musicologica Slovaca , vol. 13, no. 1
Jiří Sehnal

Details:

Year, pages: 2022, 148 - 150
Article type: Recenzie
Document type: Časopis / Journal
About article:
Darina Múdra: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií. Topografia a špecifiká (1. diel), Pramenná databáza (2. diel), Registre (3. diel). Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, 1318 s. ISBN 978-80-224-1742-6
How to cite:
ISO 690:
Sehnal, J. 2022. Darina Múdra: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií. In Musicologica Slovaca , vol. 13, no.1, pp. 148-150. 1338-2594. DOI: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.7

APA:
Sehnal, J. (2022). Darina Múdra: Topografia hudby klasicizmu na Slovensku z pohľadu kanonických vizitácií. Musicologica Slovaca , 13(1), 148-150. 1338-2594. DOI: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.7
About edition:
Publisher: Ústav hudobnej vedy SAV, v.v.i. / Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences
Published: 27. 6. 2022
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.