Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Nezabúdať na tých, čo nezabúdajú... (O iniciatíve Spájame kronikárov Slovenska)

In: Etnologické rozpravy, vol. 28, no. 2
Martin Lukáš-Kinčeš Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2021, 100 - 102
Language: slo
Article type: správa / news
Document type: správa / news
How to cite:
ISO 690:
Lukáš-Kinčeš, M. 2021. Nezabúdať na tých, čo nezabúdajú... (O iniciatíve Spájame kronikárov Slovenska). In Etnologické rozpravy, vol. 28, no.2, pp. 100-102. 2729-9759.

APA:
Lukáš-Kinčeš, M. (2021). Nezabúdať na tých, čo nezabúdajú... (O iniciatíve Spájame kronikárov Slovenska). Etnologické rozpravy, 28(2), 100-102. 2729-9759.
About edition:
Publisher: Národopisná spoločnosť Slovenska / Slovak Ethnographic Society
Published: 20. 12. 2021
Rights:
a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License