Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MARIANA ČECHOVÁ: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu)

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 4
Nikola Danišová

Details:

Year, pages: 2020, 100 - 102
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews / recenzie / book reviews
Document type: PDF
How to cite:
ISO 690:
Danišová, N. 2020. MARIANA ČECHOVÁ: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu). In World Literature Studies, vol. 12, no.4, pp. 100-102. 1337-9275.

APA:
Danišová, N. (2020). MARIANA ČECHOVÁ: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu). World Literature Studies, 12(4), 100-102. 1337-9275.
About edition:
Publisher: Ústav svetovej literatúry SAV
Published: 31. 12. 2020