Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Národné a nadnárodné rámce v európskych literatúrach

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 4
Mária Bátorová - Róbert Gáfrik

Details:

Year, pages: 2020, 2 - 2
Language: slo
Article type: editoriál / editorial / editoriál / editorial
Document type: PDF / PDF
How to cite:
ISO 690:
Bátorová, M., Gáfrik, R. 2020. Národné a nadnárodné rámce v európskych literatúrach. In World Literature Studies, vol. 12, no.4, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Bátorová, M., Gáfrik, R. (2020). Národné a nadnárodné rámce v európskych literatúrach. World Literature Studies, 12(4), 2-2. 1337-9275.
About edition:
Publisher: Ústav svetovej literatúry SAV / Institute of World Literature SAS
Published: 31. 12. 2020