Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

RENÁTA BOJNIČANOVÁ – TAMARA ŠIMONČÍKOVÁ-HERIBANOVÁ (eds.): Komplexnosť tvorivosti. Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej [The Complexity of Creativity. Proceedings for the jubilee of Mária Bátorová]

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 1
Tatiana Sedová

Details:

Year, pages: 2021, 109 - 111
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: PDF
How to cite:
ISO 690:
Sedová, T. 2021. RENÁTA BOJNIČANOVÁ – TAMARA ŠIMONČÍKOVÁ-HERIBANOVÁ (eds.): Komplexnosť tvorivosti. Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej [The Complexity of Creativity. Proceedings for the jubilee of Mária Bátorová]. In World Literature Studies, vol. 13, no.1, pp. 109-111. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.12

APA:
Sedová, T. (2021). RENÁTA BOJNIČANOVÁ – TAMARA ŠIMONČÍKOVÁ-HERIBANOVÁ (eds.): Komplexnosť tvorivosti. Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej [The Complexity of Creativity. Proceedings for the jubilee of Mária Bátorová]. World Literature Studies, 13(1), 109-111. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.12
About edition:
Publisher: Ústav svetovej literatúry SAV
Published: 31. 3. 2021