Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

‘Regionality’ as a Key Concept in Historiography of Music with preliminary considerations as regards Salzburg .

In: Musicologica Slovaca , vol. 11, no. 2
Thomas Hochradner

Details:

Year, pages: 2020, 157 - 164
Language: eng
Keywords:
regionality in music; Salzburg’s musical profile in its 20th century reception; Constantin Schneider as a pioneer in using regionality as a key concept
Article type: Štúdie
About article:
Štúdia skúma hudobný profil Salzburgu z pohľadu recepcie 20. storočia ako príklad vyrovnania sa s topografickými údajmi v hudobno-historickej literatúre. V konfrontácii s prebúdzajúcim sa nacionalizmom a mozartovským kultom v neskorom 19. storočí a na začiatku 20. storočia sa muzikológ Constantin Schneider pokúsil de-idealizovať prvok geniality prostredníctvom usporiadania dvoch výstav o hudbe v Salzburgu v 20. rokoch 20. storočia a vytvoriť tak celistvý obraz na základe historických prameňov. Neskôr, v roku 1935, keď Schneider publikoval svoju prácu Geschichte der Musik in Salzburg von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart, odvolával sa na svoje predchádzajúce projekty. Touto štúdiou Schneider založil topograficky podporený filologický prístup v muzikológii, ktorý si jeho akademický učiteľ Guido Adler ani iní autori neuvedomili a ktorý by nevznikol bez myšlienky regionálnosti ako kľúčového konceptu v hudobnej historiografii.
How to cite:
ISO 690:
Hochradner, T. 2020. ‘Regionality’ as a Key Concept in Historiography of Music with preliminary considerations as regards Salzburg .. In Musicologica Slovaca , vol. 11, no.2, pp. 157-164. 1338-2594.

APA:
Hochradner, T. (2020). ‘Regionality’ as a Key Concept in Historiography of Music with preliminary considerations as regards Salzburg .. Musicologica Slovaca , 11(2), 157-164. 1338-2594.
About edition:
Publisher: Ústav hudobnej vedy SAV
Published: 29. 12. 2020