Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

CÍGER J. – POGÁDY J.: Duševné zdravie v tisícročí Slovenska: Kultúrno-historický a medicínsky priezor

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no. 2
Juraj Zajonc Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 1993, 241 - 242
Language: slo
Article type: Recenzie - Anotácie
How to cite:
ISO 690:
Zajonc, J. 1993. CÍGER J. – POGÁDY J.: Duševné zdravie v tisícročí Slovenska: Kultúrno-historický a medicínsky priezor. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no.2, pp. 241-242. 1339-9357.

APA:
Zajonc, J. (1993). CÍGER J. – POGÁDY J.: Duševné zdravie v tisícročí Slovenska: Kultúrno-historický a medicínsky priezor. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 41(2), 241-242. 1339-9357.