Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Príspevok k poznávaniu súčasného stavu ľudových rozprávok

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 20, no. 3
Viera Gašparíková

Details:

Year, pages: 1972, 403 - 416
Language: slo
Article type: Štúdie
Document type: PDF
How to cite:
ISO 690:
Gašparíková, V. 1972. Príspevok k poznávaniu súčasného stavu ľudových rozprávok. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 20, no.3, pp. 403-416. 1339-9357.

APA:
Gašparíková, V. (1972). Príspevok k poznávaniu súčasného stavu ľudových rozprávok. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 20(3), 403-416. 1339-9357.