Informácia o dokumenteIn: Geografický časopis, vol. 42, no. 1
Ján Drdoš

Príspevok k problematike únosnosti krajiny (na príklade Tatranského národného parku)

Detaily:

Rok, strany: 2020, 3 - 22

Ako citovať:

ISO 690:
Drdoš, J. 2020. Príspevok k problematike únosnosti krajiny (na príklade Tatranského národného parku). In Geografický časopis, vol. 42, no.1, pp. 3-22. ISSN 0016-7193.

APA:
Drdoš, J. (2020). Príspevok k problematike únosnosti krajiny (na príklade Tatranského národného parku). Geografický časopis, 42(1), 3-22. ISSN 0016-7193.

O vydaní:

Publikované: 20. 2. 2020