Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Michal Babiak

Juraj Rohoň v reflexii Ruda Brtáňa

Details:

Year, pages: 2019, 384 - 392
Language: eng
Keywords: Juraj Rohoň (1773 – 1831), klasicistická poézia,„národné obrany“,Ján Kollár:Národné spievanky, Ján Kollár: Slávy dcera, Rudo Brtáň (1907 – 1998) / Juraj Rohoň (1773 – 1831),neoclassical poetry, „national apologias“,National Songs, The Daughter of Sláva
Article type: II. Štúdie

About article:

Predmetom analýzy je menej známa štúdia Ruda Brtáňa (1907 – 1998) o slovenskom klasicistickom autorovi Jurajovi Rohoňovi (1773 – 1831), pôvodom z oblasti Turca, ktorý väčšinu života prežil na Dolnej zemi. Štúdiu s názvom Juraj Rohoň publikoval R. Brtáň v časopise pre literatúru a kultúru juhoslovanských Slovákov Nový život v roku 1965, ktorý vychádza v Srbsku, preto zostala pre značnú časť slovenskej literárnej vedy menej dostupná a známa. Brtáňov príspevok má fundamentálny význam pre poznanie života a diela J. Rohoňa, jeho zistenia sú v štúdii konfrontované s viacerými novšími výskumami (S. Čelovský, J. Kmeť, E. Brtáňová, M. C. Putna, M. Babiak). Brtáň značnú časť výskumu zameral na genealógiu, kde okrem priamej rodovej línie J. Rohoňa sledoval aj ďalšie významné osobnosti tohto národnobuditeľského, intelektuálneho a umeleckého rodu. Podrobnejšie opisuje aj hlavné Rohoňove literárne práce: tzv. obranné diela Chvála Slováků a Palma, zbierku klasicistických veršov Kratochvílne zpěvy pro mládež rolníckou, a tiež zbierku slovenských ľudových piesní Starodávne zpěvy lidu slovenského v Uhrách, ktorou prispel do Kollárových Národných spievaniek. Za svoje diela, ktorými sa postavil na obranu Slovákov a Slovanov, si Rohoň vyslúžil miesto aj v skladbe Jána Kollára Slávy dcera – Kollár ho spolu s ďalšími autormi, ktorí uverejnili diela obranného charakteru, umiestnil do slovanského neba. V predloženej štúdii sa táto skutočnosť analyzuje cez prizmu výskumov českého literárneho historika M. C. Putnu.

How to cite:

ISO 690:
Babiak, M. 2019. Juraj Rohoň v reflexii Ruda Brtáňa. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 384-392. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Babiak, M. (2019). Juraj Rohoň v reflexii Ruda Brtáňa. Slovenská literatúra, 66(5), 384-392. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

About edition:

Publisher: Slovenská literatúra
Published: 23. 10. 2019