Informácia o dokumenteIn: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 37, no. 2
Daniel Klimovský

Cuin, Charles-Henry a Gresle, François: Dějiny sociologie

Detaily:

Rok, strany: 2005, 204 - 209
Typ článku: recenzia / review

Ako citovať:

ISO 690:
Klimovský, D. 2005. Cuin, Charles-Henry a Gresle, François: Dějiny sociologie. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 37, no.2, pp. 204-209. 0049-1225.

APA:
Klimovský, D. (2005). Cuin, Charles-Henry a Gresle, François: Dějiny sociologie. Sociológia - Slovak Sociological Review, 37(2), 204-209. 0049-1225.