Informácia o dokumente
Späť


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 37, no. 2


Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas: Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění

Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas: The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge

Tatiana Sedová

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Rok, strany: 2005, 201-204

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Typ článku: recenzia / review

Ako citovať:

ISO 690:
Sedová, T. 2005. Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas: Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 37, no.2, pp. 201-204. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.

APA:
Sedová, T. (2005). Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas: Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Sociológia - Slovak Sociological Review, 37(2), 201-204. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.