Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Do R&D Subsidies Support Innovation or Imitation? Evidence from Four EU Countries

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 9
Rostislav Staněk - Michal Kvasnička - Ondřej Krčál

Details:

Year, pages: 2018, 909 - 924
Language: eng
Keywords:
R&D subsidies, CIS, innovation output, crowding out; JEL Classification: O38, H32, L20
Article type: Vedecký
Document type: PDF
About article:
Tento příspěvek představuje empirickou analýzu dopadů veřejných dotací na výzkum a vývoj na inovační aktivity soukromých firem v Bulharsku, České republice, Německu a Portugalsku. Zkoumáme, zda veřejné dotace na výzkum a vývoj motivují firmy přicházet na trh s inovativnějšími produkty. Tyto efekty měříme pomocí dat z Community Innovation Survey za rok 2010 a 2012 a odhadujeme pomocí neparametrického matchingového estimátoru. Zjistili jsme, že dotace v žádné z těchto zemí zcela nevytěsňují soukromé zdroje výdajů na výzkum a vývoj. Existuje však značná heterogenita v dopadu dotací na inovativnost firem. Dotace v oblasti výzkumu a vývoje podporují skutečné inovace v České republice a Německu, ale financují pouze imitace v Bulharsku a Portugalsku.
How to cite:
ISO 690:
Staněk, R., Kvasnička, M., Krčál, O. 2018. Do R&D Subsidies Support Innovation or Imitation? Evidence from Four EU Countries. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.9, pp. 909-924. ISSN 0013-3035.

APA:
Staněk, R., Kvasnička, M., Krčál, O. (2018). Do R&D Subsidies Support Innovation or Imitation? Evidence from Four EU Countries. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(9), 909-924. ISSN 0013-3035.
About edition:
Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 23. 10. 2018