Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Štefančík, R. – Dulebová, I.: Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti

In: Studia Politica Slovaca, vol. 11, no. 1
Zuzana Kočišová

Details:

Year, pages: 2018, 68 - 70
About article:
Reviews and annotations
How to cite:
ISO 690:
Kočišová, Z. 2018. Štefančík, R. – Dulebová, I.: Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. In Studia Politica Slovaca, vol. 11, no.1, pp. 68-70. 1337-8163.

APA:
Kočišová, Z. (2018). Štefančík, R. – Dulebová, I.: Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. Studia Politica Slovaca, 11(1), 68-70. 1337-8163.
About edition:
Published: 26. 6. 2018