Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

AUGUSTÍN, Michael: Valné zhromaždenie Slovenského združenia pre politické vedy pri SAV

In: Studia Politica Slovaca, vol. 10, no. 1
Michael Augustín

Details:

Year, pages: 2017, 97 - 98
About article:
Informácie

News
How to cite:
ISO 690:
Augustín, M. 2017. AUGUSTÍN, Michael: Valné zhromaždenie Slovenského združenia pre politické vedy pri SAV. In Studia Politica Slovaca, vol. 10, no.1, pp. 97-98. 1337-8163.

APA:
Augustín, M. (2017). AUGUSTÍN, Michael: Valné zhromaždenie Slovenského združenia pre politické vedy pri SAV. Studia Politica Slovaca, 10(1), 97-98. 1337-8163.