Informácia o dokumente
Späť


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 49, no. 3


Schenk, Juraj: Signs, Indicators and Indexes in Sociological Research

Schenk, Juraj: Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume

Marek Mathias

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Rok, strany: 2017, 338-340

Publikované: 0000-00-00

Full Text

Typ článku: recenzia / review

Ako citovať:

ISO 690:
Mathias, M. 2017. Schenk, Juraj: Signs, Indicators and Indexes in Sociological Research. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 49, no.3, pp. 338-340. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.

APA:
Mathias, M. (2017). Schenk, Juraj: Signs, Indicators and Indexes in Sociological Research. Sociológia - Slovak Sociological Review, 49(3), 338-340. ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613.